אימות חתימה נוטריוני

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

מהו אימות חתימה נוטריוני?

כאשר אדם חותם על מסמך או בקשה, על מנת לתת להם תוקף משפטי ולהוכיח כי חתימתו היא זו אשר מופיעה על גבי המסמך ולא של אדם אחר, נדרש אימות חתימה נוטריוני.

באילו מקרים יש לאמת חתימה על ידי נוטריון?

על פי חוק, נדרש אימות חתימת נוטריון כאשר מדובר בהסכמים או מסמכים בעלי משקל אשר חתימה עליהם גוררת תוצאות כלכליות ואישיות לחותם ולגורמים אחרים המעורבים בנושא. החוק מגדיר כמה וכמה מקרים כגון אלו. לדוגמא, כאשר מונפק ייפוי כוח בלתי חוזר לקבלת הלוואה או משכנתא, התחייבויות שונות לגורם זר או גורם ישראלי ,ייפוי כוח לביצוע פעולות במקרקעין ועוד.

אימות חתימה נוטריוני

מה החשיבות של אימות חתימה על ידי נוטריון?

לאימות חתימה חשיבות רבה, אימות חתימה מאשר בפני גורמים רשמיים כגון גופים ממשלתיים או מערכת המשפט כי החתימה על גבי המסמך אכן שייכת לאדם הטוען כי חתם עליו, למעשה להסיר ספק בדבר זהותו של החותם. הנוטריון במקרה זה מזהה את האדם על סמך היכרות אישית ו/או על פי תעודות זיהוי כגון תעודת זהות או דרכון. לאחר זיהוי יוכל הנוטריון לאמת חתימת נוטריון. כמו כן, חל איסור על נוטריון לאמת את חתימתו של אדם שלא מופיע בפניו, כך למשל לא יוכל נוטריון לאמת חתימתו של אדם שהוצגו בפניו תעודותיו המזהות על ידי צד שלישי.

האם יש חשיבות נוספת לאימות חתימה נוטריוני?

לאימות חתימת נוטריון חשיבות נוספת, הנוטריון יבדוק עם האדם החותם האם חתם על המסמך מרצונו החופשי ותוך ידיעה מוחלטת בדבר תוכנו. הנוטריון גם יערוך סקירה של המסמך על מנת לבדוק האם הוא תקין, שלם וללא פגם. כך אימות חתימה נוטריוני על מסמך משמש גם כראיה בדבר שלמותו ותקינותו וכי החותם עליו מודע לתוכנו ועושה זאת מרצונו החופשי.

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו