אישורי חיים

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

מהם אישורי חיים?

אישורי חיים כשמם כן הם – אישור המעיד כי אדם פלוני עודנו חי. במדינת ישראל, נוטריון הוא החותם ומאמת בחתימתו כי אדם הנמצא לפניו הוא אכן מי שהוא טוען שהוא ובסמכותו לאמת את אישור החיים. אישורי חיים עבור מדינות זרות יש לקבל ממשרד הפנים באופן אישי או על ידי מיופה כוחו של מבקש האישור.

באילו מקרים יש להמציא אישורי חיים?

בכל מקרה בו נידרש להוכיח כי אדם מסוים עודנו חי יתכן ונתבקש להנפיק אישור חיים. המשרד לביטוח לאומי למשל, מבקש ממקבלי קצבאות זקנה או שארים לספק אישורי חיים אחת לתקופה על מנת לוודא כי הקצבה לא ניתנת לבני המשפחה כשהמוטב למעשה אינו בחיים עוד. חברות ביטוח רבות מבקשות ממקבלי קצבאות אישור חיים גם כן. ניצולי שואה אשר מקבלים "רנטה" מממשלת גרמניה נדרשים לספק אישורי חיים אחת לשנה בכדי להמשיך ולקבל את הקצבה לה הם זכאים.

אישורי חיים על ידי נוטריון

מהו הליך הנפקת אישור חיים?

כשמדובר באישורי חיים לצורך שימוש פנים ארצי, ברוב המקרים אישור נוטריוני יספיק. האדם המבקש עבור עצמו אישור חיים יגיע אל הנוטריון אשר יזהה אותו על פי תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה וכדומה. הנוטריון ינפיק את המסמך ויאשר אותו בחתימתו וחותמו. כאשר יש צורך בהנפקת אישורי חיים ממשרד הפנים על האדם המבקש לגשת אל פקיד משרד הפנים, להזדהות על ידי תעודה רשמית ולקבל אישור חיים חתום, מוחתם בחותמת ואישור ממוחשב.

כיצד יונפק אישור חיים במקרה של זיקנה מופלגת או מצב בריאותי קשה?

במקרה בו האדם שלו נידרש אישור החיים אינו יכול להגיע בכוחות עצמו אל הנוטריון, יוכל הנוטריון להגיע אל ביתו, בית החולים או בית האבות בו נמצא המבקש. על מנת להנפיק אישורי חיים ממשרד הפנים במקרה זה ניתן לפעול בעזרת אישור רפואי אשר יכלול את הפרטים הבאים : אישור מרופא מוסמך כי ראה את האדם המדובר והוא עודנו בחיים, סיבת חוסר יכולתו של האדם המדובר להתייצב בפני פקיד משרד הפנים, מספר רישיונו של הרופא, חתימתו וחותמו. את האישור הרפואי יש להגיש למשרד הפנים לכל המאוחר תוך 48 שעות מרגע חתימתו של הרופא עליו. על בא כוחו של המבקש להצטייד גם בייפוי כוח לצורך זה.

ראה עוד: ייפוי כח נוטריוני מקצועי

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו