אישור צוואות

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

מהי צוואה ואילו סוגי צוואות מתקבלים על ידי בתי המשפט?

צוואה היא הוראתו האחרונה של אדם פלוני המפרטת את אופן חלוקת רכושו, ממונו ונכסיו לאחר מותו. ישנם ארבעה סוגי צוואות המתקבלות על ידי בתי הדין בישראל:

צוואה בכתב יד – כתובה כולה בכתב ידו של האדם המצווה, כוללת תאריך וחתימה בכתב יד.

צוואה בעדים – צוואה החתומה על ידי שני עדים, הסוג הנפוץ ביותר, לרוב תנוסח על ידי עורך דין.

צוואה בפני רשות – אמירה בעל פה של הוראות המצווה בפני שופט, רשם או נוטריון אשר עורכים פרוטוקול ומאשרים אותו בחתימתם וחותמם.

צוואה בעל פה – אדם המצוי על ערש דווי יכול לצוות בעל פה בפני שני עדים אשר עורכים רישום של הצוואה. אלו יפקידו את הצוואה בפני הרשם לענייני ירושה.

אישור צוואות

מהו אישור צוואה?

אישור צוואות מתייחס לשני תרחישים, האחד לפני מותו של המצווה והשני לאחריו. לפני מותו של המצווה אישור צוואות מתייחס לאישור נוטריוני של הצוואה. אדם העורך את צוואתו ייגש אל נוטריון אשר ינסח עבורו את הצוואה ויאשר בחותמו וחתימתו את הצוואה. למעשה, מרגע זה ואילך הצוואה מקבלת תוקף של צוואה בפני רשות. אישור צוואה נוטריונית לאחר מותו של האדם המדובר מתייחס להליך בו צוואה של מנוח מוצגת בפני בית המשפט והנ"ל מאשר את תקפותה.

מדוע חשוב לערוך צוואה בעזרת עורך דין? האם חשוב אישור נוטריוני לצוואה?

עריכת צוואה בעזרת עורך דין המתמחה בדיני ירושה וצוואות חשובה מאוד על מנת למנוע אי הבנות ופרשנויות שונות לצוואה. בצוואתו, רשאי כל אדם להוריש את רכושו או חלק ממנו לכל אשר ירצה, בין אם אדם פרטי, רשות, קרן צדקה, מוסד וכדומה. כמו כן, רשאי האדם להתנות תנאים לקיום הצוואה אשר לא תמיד ימצאו חן בעיני יורשיו. כאשר יבחר אדם להוריש את עיזבונו ליורש אחד ולמעשה לקפח את היורשים החוקיים האחרים או לחלק בצורה שאינה שווה את עיזבונו יוכלו האחרונים לערער על תקפות הצוואה. ניסוח נכון, תקף משפטית ואחראי של הצוואה מלווה במתן אישור צוואות נוטריוני ייתן משנה תוקף לצוואה ויבטיח כי היא אכן תמולא כלשונה.

ראה עוד: שירותי נוטריונים בתל אביב

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו