הסכם ממון

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם הנערך ונחתם על ידי בני זוג, בין אם בערב הנישואין, לאחר הנישואין או זוג שבוחר בחיים משותפים ללא נישואין, בו מוסדרים כל סוגיות הרכוש בין בני הזוג בהתאם לרצונם האישי. הסכם ממון בא להגן על האינטרס הכלכלי של כל אחד מבני הזוג במקרה של פרידה או גירושין ולהנחות ולהסדיר את חלוקת הרכוש. הסכם ממון עבור זוג שאינו נשוי או טרם נישא ניתן לערוך אצל עורך דין ולהחתימו בחותמת נוטריונית. זוג נשוי העורך הסכם ממון יידרש לאשרו על ידי ערכאה שיפוטית.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם ממון יכלול רכוש שלפני הנישואין (או תאריך חתימת ההסכם עבור זוג שאינו נשוי) והתייחסות לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים. הסכם ממון מטבעו הינו הסכם המתווה כללים תוך הסתכלות קדימה. מכיוון שלא נוכל לדעת מה יכלול הרכוש שייצבר במהלך המערכת הזוגית הרי שלא ניתן לרשום כל פריט וכל סכום שיש לחלק בין בני הזוג בעת פרידה, אך כן ניתן לקבוע בסיס וכללים על פיהם יחולק הרכוש.

הסכם ממון - עורך דין & נוטריון פזי הרפז

מה חשיבותו של הסכם ממון?

הסכמי ממון הם למעשה מעין תעודות ביטוח המבטיחות חלוקה מוסכמת מראש של הרכוש והממון במקרה של פירוק הקשר הזוגי. להסכם ממון אין למעשה חשיבות כל עוד הקשר הזוגי נמשך. במידה ובני הזוג נפרדים כל אחד לדרכו, הסכם ממון מבטיח חלוקה מוסכמת מראש של הרכוש. החשיבות של הסכם ממון גדולה עבור כל זוג אשר קושר את חייו יחד. די לנו לחשוב על פרידות וגירושין הגוררים אחריהם התדיינות ארוכת שנים בבתי המשפט על מנת להבין את חשיבותם של הסכמי ממון. החוק אמנם מסדיר חלוקת רכוש בין בני זוג במקרה של גירושין או פקיעת הקשר הזוגי אך רוח החוק כללית ולא תמיד תתאים לכל זוג. הסכם ממון למעשה "נתפר" על פי דרישה מפורטת ומותאם לכל סיטואציה זוגית-כלכלית.

הסכם ממון עבור ידועים בציבור

עבור זוגות שבוחרים בחיים משותפים ללא נישואין כדת וכדין הרי שהסכם ממון הוא חובה של ממש. עיקר הקושי הוא בקביעת התחלתו של הקשר הזוגי והשיתוף הכלכלי, עקב כך קשה לקבוע רכוש אישי מול רכוש משותף. כאשר נערך אישור הסכם ממון, יצוין בו תאריך תחילת הקשר הזוגי-כלכלי.
ראה עוד: עורך דין נוטריון

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו