ייפוי כוח נוטריוני

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

סוגים שונים של ייפוי כוח

ייפוי כוח נוטריוני הינו בדרך כלל יפוי כח כללי או יפוי כח למקרקעין.

סעיף 20 לחוק הנוטריונים קובע: "יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם". כלומר, מי שרוצה לייפות את כוחו של חברו או של בן משפחה קרוב לעשות בשמו כל פעולה משפטית – עליו להתייצב בפני נוטריון ולחתום על ייפוי כוח כללי נוטריוני. בדרך כלל הנוטריון מכין את יפוי הכח הכללי, מחתים את מייפה הכח ועורך את האישור הנוטריוני.

סוג נוסף של ייפוי כוח נוטריוני נעשה לטובת מוסדות פיננסיים, בנקים, אשר נותנים הלוואת משכנתה לרוכש דירה או נכס מקרקעין אחר. כדי להבטיח את שיעבוד הדירה או הנכס לזכותו מוסר הבנק ללווה מסמך יפוי כח נוטריוני המאפשר לבנק למשכן את הנכס לזכותו ככל שהלווה לא עשה כן. במקרה כזה על הלווה לפנות לנוטריון ולחתום בפניו על יפוי הכח. הנוטריון עורך אישור נוטריוני לחתימה. את טופס יפוי הכח עם האישור הנוטריוני על הלווה למסור לבנק ביחד עם שאר המסמכים שדורש הבנק כתנאי למתן ההלוואה.

יפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח הינו אישור שנותן אדם לחברו ומסמיך אותו לפעול בשמו

יפוי כח נוטריוני ניתן בדרך כלל לעורך דין אשר מייצג אדם או חברה בפני בית המשפט ובפני רשויות שונות כמו רשויות המס, ביטוח לאומי וכו'.

מתן כח יכול שיהיה מוגבל לפעולה מסויימת ויכול שיהיה כללי ויאפשר למיופה הכח לבצע כל פעולה משפטית בשם מייפה הכח.

נושא יפוי הכח מוסדר בדין הישראלי בחוק השליחות. החוק מכנה את נותן מתן הכח בשם "השולח" ואת מקבל יפוי הכח בשם "השלוח".

העיקרון הבסיסי של השליחות (לעניינו יפוי הכח) נקבע בסעיף 2 לחוק השליחות: "שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי העניין, את השולח". מילות המפתח שם הם "שלוחו של אדם כמותו", כלומר, חתימת של מיופה הכח, השלוח, כוחה יפה כאילו חתם מייפה הכח, השולח.

במקרה של יפוי כח כללי נותן השולח, מייפה הכח, סמכויות בלתי מוגבלות כמעט בידי השלוח, מיופה הכח. נותני ייפוי כוח נוטריוני כללי הם בדרך כלל מי שמתכוונים לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת ואשר זקוקים לאדם שיטפל כאן בענייניהם כמו השכרת דירה, טיפול בחשבון בנק וכו'. מקרה אחר של מתן כח כללי הוא על ידי אדם מבוגר או חולה שנזקק לעזרת הזולת בביצוע פעולות משפטיות משום שהינו מרותק לביתו או מאושפז. כמובן שנותן יפוי הכח חייב להיות כשיר מבחינה מנטלית לביצוע פעולות משפטיות ובעל יכולת לגבש רצון עצמאי.

ראה עוד: שירותי נוטריון

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו