עיזבון

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

מהו עיזבון?

סך רכושו של אדם בעת פטירתו מכונה עיזבון. העיזבון מחולק על פי צוואה או אם לא ניתנה צוואה על ידי המנוח על פי חוק הירושה. בנסיבות מסוימות, חלוקתו של העיזבון מנוהלת על ידי מנהל עיזבון. מנהל עיזבון נקבע בצו של בית המשפט ומפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי עורך דין נוטריון.

ניהול עיזבונות על ידי מנהל עיזבון

כל אדם רשאי בצוואתו לקבוע מנהל לעיזבונו, בית המשפט מתחשב בבקשת המנוח ולרוב יאשר את מינויו של האדם אשר נקבע בצוואה (כמובן בהסכמתו). יחד עם זאת, אם לא נקבע מנהל עיזבונות רשאי כל אחד מן היורשים החוקיים לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי של מנהל עיזבון עד לשעת מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. ברוב המקרים, ימונה מנהל עיזבון כאשר יש צורך לטפל בנכסים או קצוות לא סגורים הקשורים לעיזבון כגון חובות, התחייבויות שונות וכדומה. ישנם שני סוגים של מנהלי עיזבונות :זמני וקבוע.

עיזבון

כללי התנהלותו של מנהל עיזבונות

על מנהל העיזבון לנהוג לפי כללים ברורים וללא משוא פנים. אין הוא רשאי לנקוט עמדה בעד או נגד אחד היורשים. תחת סמכויותיו של מנהל העיזבון נמצאים טיפול בהליכי תביעה שנפתחו על ידי המנוח טרם מותו ותשלום חובותיו של המנוח לפני חלוקת העיזבון בין יורשיו. על מנהל העיזבון לפתוח חשבון בנק נפרד לשם ניהול נכסי וכספי העיזבון.

ניהול עיזבונות על ידי מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבונות זמני ממונה על יד בית המשפט לשם טיפול בנכסי המנוח עד למינויו של מנהל עיזבון קבוע. מינוי של מנהל עיזבונות זמני תקף לחצי שנה אלא אם כן נקבע אחרת. תפקידיו של מנהל עיזבון זמני הם : פרסום הודעה ליורשים ולנושים, כינוס נכסי העיזבון, תשלום חובות העיזבון, טיפול בנכסי העיזבון לפי תקנות הירושה, ביצוע פעולות לפי הוראת בית המשפט וניהול דוחות כספיים של העיזבון כחלק מדיווח לאפוטרופוס הכללי.

ניהול עיזבונות קבוע על ידי מנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון קבוע נכנס לתפקידו לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. תקופת מינויו היא לשנתיים ותפקידיו זהים לאלו של מנהל עיזבונות זמני בהבדל אחד: מנהל עיזבון קבוע יחלק את יתרת העיזבון בין היורשים לפי הוראות בית המשפט וכך יסיים את חלוקת הירושה.

ראה עוד: שירותי אישור אפוסטיל

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו