צוואות

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

מה היא צוואה ואילו סוגי צוואות מוכרים על ידי בתי הדין?

צוואה הינה הוראתו האחרונה של אדם הנוגעת לחלוקת רכושו ונכסיו לאחר מותו. החוק מכיר במספר סוגים של צוואות: צוואה בכתב-יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. בתנאים מסוימים אפילו מסמך שנכתב ע"י אדם בכתב יד ולא בפני עדים יכול להיות מוכר בתור צוואה חוקית ותקיפה.

איזה סוג צוואה רצוי ומומלץ?

צוואה קלאסית ושכיחה ביותר היא "צוואה בפני עדים". צוואה זו נערכת בדרך כלל ע"י עורך דין לפי הנחיות המצווה. צוואה זו נחתמת ע"י המצווה בפני שני עדים המאמתים בחתימתם את חתימתו של המצווה ואת העובדה שחתם מרצונו החופשי וללא כל לחץ. צוואה ניתן להפקיד למשמרת אצל הרשם לענייני ירושה. אין חובה לעשות כן אולם להפקדה יש יתרונות גדולים משום שכך לא יתכן מצב בו צוואה תועלם ע"י מי שהוראותיה לא נראות לו.

צוואות

כיצד מתחלקת הירושה במקרה בו הנפטר לא השאיר אחריו צוואה?

באופן כללי מורה חוק הירושה כי יורשיו של נפטר שלא השאיר אחריו צוואה הם בן או בת הזוג שזוכה במחצית מהירושה והצאצאים (ילדים) שיתחלקו ביניהם בחצי השני. ירושה כזו, המכונה "ירושה לפי דין" מביאה לעיתים לתוצאות בלתי רצויות ולא נוחות. דוגמא: לבן הזוג הנותר בחיים יש בדרך כלל מחצית מדירת המגורים, הוא זוכה במחצית מחלקו של בן הזוג שנפטר, כלומר רבע מהדירה. הרבע האחר מתחלק בין הילדים. כל אחד מהילדים "תקוע" עם חלק קטן בדירה שעלול להטיל עליו תשלומי מס במקרים של רכישת או מכירת דירה. בן הזוג הנותר בחיים תלוי בילדיו אם ברצונו למכור את הדירה. ירושה על פי דין עלולה לגרום לתוצאות לא רצויות ולהביא למחלוקות קשות בתוך המשפחה.

שירותי משרד עורך דין פזי הרפז

מדוע חשוב לערוך צוואה?

מומלץ לכל אדם בעל נכסים רבים ובעל נכסים מועטים, בעל משפחה גדולה ובעל משפחה קטנה, לתת דעתו מה יקרה לאחר הסתלקותו מן העולם. ע"י עריכת צוואה ממשיך המצווה לקבוע את אשר יעשה ברכושו לאחר מותו. על גבי צוואה ניתן לצוות את הרכוש לכל אדם, גוף או ארגון. מצווה יכול וזכאי לנשל מירושתו בן משפחה שהאכיל אותו מרורים בחייו. מצווה יכול לצוות שלא לפצל את רכושו ולהוריש את כולו לאחר. מומלץ מאוד לערוך צוואה אצל עורך דין מנוסה ובקיא בנושא. ע"י עריכת צוואה יכול אדם לקדם נושאים הקרובים לליבו גם אחרי מותו ולגמול לאנשים שהרעיפו עליו טובות בחייו.

מהו צו קיום צוואה?

מימוש זכות הירושה עפ"י הצוואה אינו אוטומטי – יש לקבל "צו קיום צוואה" מהרשויות המוסמכות. לאחר פטירתו של אדם יש "להקפיא" את רכושו ונכסיו של המנוח ואין לעשות בהם שימוש. על היורשים המוזכרים בצוואה של המנוח לפנות לרשויות המוסמכות בבקשה להוצאת צו קיום צוואה. הרשויות שהוסמכו ע"י המדינה להוציא צו קיום צוואה (הרשם לענייני ירושה ובית הדין הרבני) מקבלות את הבקשה לצו קיום צוואה. הגשת בקשה לצו קיום צוואה כרוכה בתשלום אגרה. את הבקשה לצו קיום צוואה יש להכין בנוסח שנקבע בחוק ולחתום עליה בפני עו"ד. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה של המנוח שאותה ניתן לקבל במשרד הפנים וכמובן את הצוואה המקורית. הליך הוצאת צו קיום צוואה אורך מספר חודשים. בסופו של התהליך ניתן צו לקיום הצוואה, אם נמצא שאין מניעה לאשר את הצוואה. היורשים, עפ"י הצוואה המאושרת, יכולים לפעול ולהעביר על שמם את הירושה שירשו.

ראה עוד: נוטריון בת"א

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו