שירותי נוטריון

עורך דין נוטריון – פזי הרפז עו"ד נוטריון

בעל תפקיד נוטריון מחוייב לקבל רישיון ממשרד המשפטים לשמש בכהונת נוטריון.

התנאים לקבלת רישיון לכהן כנוטריון הינם בין השאר עיסוק כעורך דין מעל 10 שנים ועבר משמעתי תקין.

פעולתו של הנוטריון מוסדר בחוק הנוטריונים. אותו חוק קובע גם את סמכויות הנוטריון:

שירותי נוטריון:

(1) לאמת חתימה על מסמך.

(2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך.

(3) לאשר נכונותו של העתק מסמך.

(4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך.

(5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.

(6) לאשר שאדם פלוני חי.

(7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי.

(8) לערוך העדה של מסמך סחיר.

(9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.

(10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.

(11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין."

כלומר לנוטריון רשימה סגורה של 11 סמכויות עפ"י החוק והוא אינו רשאי לתת כל שירותי נוטריון אחר.

האישורים הנפוצים ביותר שניתנים ע"י נוטריון הם אימות חתימה על מסמך, אישור נכונות תרגום ואימות הסכם ממון בין בני זוג.

שירותי נוטריון

יודגש בהקשר זה שכוחו של נוטריון לאמת הסכם ממון יפה כל עוד בני הזוג אינם נשואים. הסכם ממון שנעשה לאחר הנישואין ניתן לאמת רק בבית המשפט לענייני משפחה. מכאן עולה כי מומלץ לבני זוג העומדים לבוא בברית הנישואין לעשות הסכם ממון לפני טקס החתונה ולאשרו אצל נוטריון. ככה יוכלו לחסוך בהוצאות וגם לבוא לחתונה לאחר ש"ניקו שולחן" והסדירו את ענייני הממון.

מה תוצאתו של האישור הנוטריוני? את התשובה לשאלה זו מספק לנו סעיף 19 לחוק הנוטריונים:

"אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור"

מכח אמנות בינלאומיות כוחו של יפוי כח שניתן בישראל יפה גם בחו"ל. מדינות ורבות דורשות אימות לחתימת הנוטריון שניתן ע"י משרד המשפטים. אימות זה נקרא אפוסטיל. לאחר עריכת אישור נוטריוני ניתן לקבל עליו אפוסטיל בבית המשפט הסמוך ללשכתו של הנוטריון. מתן האפוסטיל כרוך בתשלום אגרה.

ראה עוד: שירותי תרגום נוטריוני

מאמרים נוספים

חיוג מהיר
נווט אלינו